Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A farkas üvöltése

Anthony Ryan
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
14,99

A NAGY SIKER HOLLÓÁRNYÉK-TRILÓGIA FOLYTATÓDIK! Vaelin Al Sorna él legenda. Seregei élén birodalmakat taposott a porba, és komoly áldozatot hozott azért, hogy megmentse az Egységes Királyságot a biztos pusztulástól. Mostanra már visszavonult, csendes életet él, a háború borzalmait maga mögött hagyta örökre. Azonban a suttogva terjesztett pletyka, mely szerint egy Acélhordának nevezett hadsereg készüldik a tengerentúlon egy magát istennek tartó ember vezetésével, így is eljut hozzá. Amikor Vaelin megtudja azt is, hogy rég elveszettnek hitt szerelmét, Sherint a kereskedkirályok birodalmában látták, ahol bármikor a Horda markába kerülhet, elhatározza, hogy szembeszáll ezzel a felfoghatatlan erej fenyegetéssel. Hogy Sherint megmenthesse, kis csapatával titokban ebbe a becsület és intrika uralta különös világba utazik. Azonban egyáltalán nem azt találja ezen a messzi vidéken, amire számít, és két tz közé kerülve rá kell ébrednie, hogy vannak olyan csaták, amelyeket talán még sem nyerhet meg.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/09/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634702474

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A farkas üvöltése"

A farkas üvöltése
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima