Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A fekete ének

Anthony Ryan
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
14,99

Nem kell az elismerésed. Csak a halálodat akarom." Anthony Ryan nagy siker Hollóárnyék-trilógiájában Vaelin Al Sorna minden fantasy olvasó egyik kedvenc hsévé vált. Ebben a kötetben, A farkas üvöltése folytatásában története méltó lezárást kap. Vaelin Al Sornát egykor a királyság legnagyobb harcosaként ismerték, mieltt végleg letette volna a fegyvert. Legalábbis reményei szerint. Ugyanis egy jóslat, és az aggasztó hírek a tengerentúlra vezették, hogy megkeresse az asszonyt, akit valaha szeretett. Vaelin ott belebonyolódott Kehlbrand Reyerik, a Sötétkard háborújába, aki istennek képzeli magát, és fanatikusokból olyan sereget gyjtött maga köré, amely az egész világra fenyegetést jelent. Úgy tnik, senki sem állhat ellen hódító hadjáratának. Kivéve talán Vaelint, akinek viszont hadai egy csúfos vereség után szétszóródtak. Ám az egykori várúr közben visszaszerzi a sötét varázslatot, amely páratlan képességgel ruházta fel a csatában. De a vér éneke mintha megváltozott volna: noha ez a háború szinte megnyerhetetlennek tnik, a Vaelint irányító ének mindennél jobban áhítja ellenségei vérét

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/09/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634702443

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fekete ének"

A fekete ének
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima