Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Geirmundur Heljarskinn, a "fekete viking" a legkorábbi, legelkelbb és leghatalmasabb izlandi honfoglaló volt - mégsem maradt fenn róla saga. Vajon miért? Mitl volt vajon más, mint a többi? Mi lehetett a titka, ha volt egyáltalán? És fleg, vajon mirl szólna ez az elhallgatott történet?
Ennek a kérdésnek jár utána a szerz, Geirmundur Heljarskinn harmincadfokú leszármazottja, aki szájhagyomány útján fennmaradt részletekbl, forrástöredékekbl és helynevekbl következteti ki és meséli el a fekete viking viszontagságokban és kalandokban gazdag, regényes élettörténetét a születésétl a haláláig. Mindeközben olyan lenygöz részletességgel tárja az olvasó elé a 9. századi Észak-Európa politikai, gazdasági és kereskedelmi viszonyait, hogy több tudományág eredményeire támaszkodó nyomozómunkája is mindvégig magával ragadja az olvasót. Nem véletlen, hogy a Paramount Pictures már meg is vásárolta a könyv megfilmesítésének jogát.

Bergsveinn Birgisson izlandi író és filológus Reykjavíkban született 1971-ben. Eddig hat regénye és több verseskötete jelent meg, többek között az Északi Tanács Irodalmi Díjára is jelölték Jelenleg a norvégiai Bergenben tanít óizlandi poétikát és mitológiát.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Corvina Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631366518

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fekete viking"

A fekete viking
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima