Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A kietlen skót határvidéken Lord Charles Radcliffe érzelmes dudaszó hangját követi egy fiatal lánnyal. A szerelmespár cigányok táborában találja magát, ahol egy öregasszony, Charles tenyerét riadtan vizsgálva, jóslatot mond: kard, elhervadó virág, hóhér bárdja - az ifjú nemes el van átkozva. A büszke Charles valóban végzetes történések szövevényében találja magát: életét az 1715-ös jakobita lázadás gyzelmei és veresége, a Tower börtöne alakítja. Amikor Franciaországba szökik, aprócska kislányától, Jennytl is el kell szakadnia. Innentl apa és lassacskán nvé ér lánya sorsa hol összegabalyodik, hol megint elválik, és ugyan hségük egymás iránt nem teheti semmissé a hajdanvolt jóslatot, de szebbé varázsolhatja mindazt, ami megadatott. Anya Seton (Katherine 1-2., Elizabeth 1-2.) regénye nagyszabású, színes korrajz a 18. századi Angliáról és Amerikáról, egyúttal megindító tanúságtétel a legalapvetbb emberi értékekhez való ragaszkodásról. Szeretet, szerelem, hség és becsület ebben a regényben folyamatosan próbára tétetik minden szerepl számára. Néhányan elbuknak, néhányuknak sikerül kitartaniuk nemcsak hitük és elveik, de szeretteik mellett is. S míg az olvasó a rendkívül izgalmas, fordulatos cselekményt követve mélyen együtt érez a hsökkel, észrevétlenül közel kerül a történelem egy kevéssé ismert, sötét idszakához: Seton mesélkedvében és mveinek történeti hitelességében ezúttal sem csalódunk.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436308

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A hség foglyai"

A hség foglyai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima