Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A gonosz köztünk jár

Sienna Cole nem kerülgeti a kényes témákat, nem dugja a homokba a fejét. Tudatosan olyan tárgykört választ, amely hallatán a legtöbben elfordítják a fejüket."

Niitaabell Világa

Sienna Cole rettenten tehetséges írón korlátlan fantáziával és páratlan stílussal."

Kitablar Blog

San Francisco monoton hétköznapjai felbolydulnak, amikor egy fiatal n megcsonkított holttestére bukkannak a Csendes-óceán partján. Az els halottat hamarosan még több követi, és Mike Marshall nyomozó számára világossá válik, hogy egy sorozatgyilkos szedi áldozatait a város környékén. Amikor azonban belekezd az ügy felderítésébe, még sejtelme sincs arról, hogy kivel vagy mivel áll szemben. A gyilkos több lépéssel jár a nyomozócsapat eltt, és tökéletesen eltntet maga után minden bizonyítékot.

Amikor az FBI profilozója, Wade Nelson különleges ügynök is bekapcsolódik a nyomozásba, váratlan és megdöbbent fordulatok következnek be: kiderül, hogy a gyilkosságok térben és idben is jóval messzebbre nyúlnak a vártnál.

Talán mindeddig téves úton jártak? Talán nem is a megfelel gyilkost követték? Vajon a hosszadalmas kihallgatások során már találkoztak a valódi tettessel, majd tovább üldözték a Ködember" névre keresztelt fantomot?

Egy sokrét és minden ízében kegyetlen játszma veszi kezdetét, ami tíz évvel ezeltt kezddött egy véletlen találkozással. Mike Marshall ismét szembesül azzal, hogy semmi sem az, aminek látszik, és a gonoszt ott kell keresnie, ahol a legkevésbé számít rá.

Sienna Cole a Lefelé a folyón cím pszichológiai dráma és az iskolai erszak témáját körüljáró Elmejáték után egy újabb lélekfacsaró és sokkoló rejtély megfejtésére invitálja az olvasót.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156013606

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A köd után"

A köd után
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima