Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A ketrecbe zárt fiú

Bruce D. Perry - Maia Szalavitz
pubblicato da Park Kiadó

Prezzo online:
9,50

Átdolgozott, bvített, új kiadás

Mi történik, ha egy kisgyereket trauma ér? Hogyan hat a bántalmazás az agyra - képes-e meggyógyulni? Bruce D. Perry páciensei elképzelhetetlen rémségeket éltek át: népirtást, szüleik meggyilkolását, családi erszakot, szekrényben és ketrecben, világtól elzárt szektában töltött éveket. A kiváló gyerekpszichiáter történetei azt példázzák, hogy a trauma miként hat a gyerekek agyára, hogyan befolyásolja személyiségük alakulását. Ismerteti, milyen kreatív módszerekkel képes enyhíteni a súlyosan traumatizált gyerekek fájdalmát, hogy egészséges felnttekké válhassanak. A rendkívüli szaktudással és empátiával megírt, szívbe markoló könyv drámai ervel figyelmeztet arra, hogy csak akkor remélhetjük a gyógyulást, csak akkor tudunk segíteni a traumák leküzdésében, a továbblépésben, ha minél jobban megismerjük az agy mködését.
A szerzpáros 10 évvel az els kiadás megjelenése után úgy döntött, hogy megírja A ketrecbe zárt fiú javított, bvített kiadását, hogy a könyv továbbra is hasznos és pontos forrás maradhasson, hiszen az elmúlt tíz évben sokat fejldött a kutatás és a gyakorlat is. A jelenlegi kiadás javítja és tisztázza az els kiadás hibáit, továbbgondolja, részletesebben kifejti és aktualizálja az els kiadásban említett kulcsfontosságú fogalmakat és elveket, valamint bemutatja a kutatási terület új és ígéretes irányait.
A könyv egy jelenbe vezet új fejezettel, valamint a feldolgozást segít kérdésekkel bvült.
A pontosítások, a fejezetekhez adott függelékek, az új fejezet és a segédanyag célja az, hogy A ketrecbe zárt fiú továbbra is érthet és naprakész információt nyújtson mindenkinek, akit érdekel - vagy érint - a gyermekkori trauma témaköre.

Fontos könyv, melynek elolvasását szívem szerint minden, gyerekkel foglalkozó szakember számára kötelezvé tenném." Gyurkó Szilvia, gyerekjogi szakért

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Park Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633555828

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A ketrecbe zárt fiú"

A ketrecbe zárt fiú
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima