Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A királyn koronázása

Rebecca Ross
pubblicato da Maxim Könyvkiadó Kft.

Prezzo online:
7,94

Brienna immár a tudás mesternje, és kezdi megszokni új életét a csodás Maevana földjein az egykor kitagadott lord, David MacQuinn lányaként. Még hosszú út áll eltte, hogy megkedveltesse magát a MacQuinnekkel, mely nem egyszer feladat, ha közben a királyn legfbb tanácsosaként nemcsak a háza, de az egész ország érdekeit nézni kell. És akkor még ott van a sajgó vágy, melyet nap mint nap érez Cartier, valódi nevén Aodhan Morgane iránt. Aodhan igyekszik helyreállítani elbukott háza hírnevét, bár gondolatait fként a gyönyör Brienna és csókjának édes íze köti le. Amikor azonban egy este egy koszos kisfiút talál a kastélyban, aki nem mondja meg, kicsoda, a dolgok új fordulatot vesznek. Vajon ki igazából a fiú, és mit akar Aodhantól? Eközben közeleg a kegyetlen, ledöntött uralkodócsalád, a Lannonok tárgyalása, mely után a jogos királyn, Isolde végre felülhetne a trónra. Azonban a börtönbe vetett gaz királynak, Gilroy-nak sok szövetségese van, akik bármit megtennének urukért. Briennáéknak újra össze kell fogniuk, még ha a küldetés az életükbe is kerülhet. És jobb, ha vigyáznak, ugyanis a szerelmes szívnél nincs sérülékenyebb.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Maxim Könyvkiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634994350

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A királyn koronázása"

A királyn koronázása
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima