Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A legnagyobb Titok

Rhonda Byrne
pubblicato da Édesvíz Kiadó

Prezzo online:
15,99

Amint megismered, szabaddá válsz!

Azért nem fedeztük fel e titkot évezredeken keresztül, mert elmulasztottuk szemügyre venni, ami ott volt az orrunk eltt. Oly könnyen elterelik figyelmünket életünk problémái, a drámai feszültségek, a világ eseményeinek zajló áradata, hogy könnyen elsiklunk a leghatalmasabb felfedezés mellett, ami mindvégig a szemünk eltt volt pedig egyszeriben kiránthatna minket a szenvedés mocsarából, s örök boldogságunk sarokkövévé válhatna.

Minden kérdésedre megérkezik a válasz.
Minden vágyad beteljesül.
Soha többé nem kell félned.

Ez lesz életed legnagyszerbb felfedezése.

Rhonda Byrne, az oly sokak által kedvelt sikerszerz globális méret jelenséget indított el 2006-ban megjelent, A Titok cím könyvével. E sorsfordító erej m feltárta az olvasók eltt a bennünk rejl kiaknázatlan lehetségeket. Ám Rhonda útja azóta sem ért véget: bels hangja arra késztette, hogy folytatnia kell kutatását a még feltáratlan rejtett bölcsesség után. Tizennégy éven át kutatott, mire rátalált arra az egyetemes igazságra, amit e könyv lapjain oszt meg olvasóival.

A legnagyobb titok olyan kvantumugrás, amely az olvasót az anyagi világból a spirituális világba, a csodálatos lehetségek mezejére kalauzolja. A kötetben fellelhet tanításokat a szerz könnyen elvégezhet gyakorlatokkal együtt adja át nekünk, melyek azonnal, élesben is bevethetek, s olyan mély feleszméléseket nyújtanak, amelyek minden szorongásunkat és fájdalmunkat eloszlatják.

A Titokban bemutattam, hogyan lehetsz azzá, akivé lenni kívánsz, s miként tehetsz és szerezhetsz meg mindent, amire a szíved vágyik. Mindez továbbra is maradéktalanul érvényes éppolyan igaz, mint eddig. E könyv viszont kiegészíti a korábbiakat a legnagyobb felfedezéssel, amit emberi lény tehet, és megmutatja Neked a kiutat, ami a negatív hozzáállás, a problémák és a nemkívánatos körülmények fogságából az örök boldogság eléréséhez vezet" részlet a könyvbl.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿)

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/03/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635071630

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A legnagyobb Titok"

A legnagyobb Titok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima