Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A lány és a csillagok

Mark Lawrence
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
10,99

A jégen, a Fekete Sziklától keletre van egy verem, amelybe a gyarlott gyermekeket vetik le.

Az Abeth végtelen jégmezein nincs helye magányos embereknek. Még együttesen is épphogy csak lehetséges életben maradni, önmagában senkinek sincs rá esélye.

Ahhoz, hogy valaki elviselhesse a hideget, hogy kibírja a több hónapig tartó éjszakát, amikor szinte maga a leveg is megfagy, különleges vérvonal kell. Ettl különbözni végzetes, a változatosság pedig veszélyt hordoz magában. Márpedig Yaz nem olyan, mint a többiek.

Ezért elszakítják mindentl: elveszik tle a családját, a fiút, akivel élete hátralév napjait szerette volna tölteni, és egyedül kell utat törnie egy olyan, alapjaiban különböz, rejtélyekkel és veszedelemmel teli világban, amelyrl még csak nem is sejtette, hogy létezik.

Szembesül azzal, hogy az Abeth világa sokkal sibb és furcsább, mint képzelte volna. Ráébred, hogy a gyengeségei egy másfajta er jelei. És megtanulja, hogy miként szálljon szembe a túlélés kegyetlen törvényeivel, amelyek kezdettl fogva uralták törzsének életét.

Csak a legmélyebb sötétségben ragyognak fel a csillagok.

A hazánkban is kiemelked népszerség fantasy szerz, Mark Lawrence várva várt új regénye, A Jég könyve trilógia els kötete.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/02/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634701842

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A lány és a csillagok"

A lány és a csillagok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima