Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

AZ UTÓBBI ÉVEK LEGNAGYOBB SCI-FI SZENZÁCIÓJA, AMELYBL RIDLEY SCOTT FORGAT FILMET HAMAROSAN. A GRAVITÁCIÓ CÍM FILMHEZ HASONLÓAN EZ A KÖNYV IS MEGHÓDÍTOTTA A SZÉLESEBB KÖZÖNSÉGET. Hat nappal ezeltt Mark Watney az elsk között érkezett a Marsra. Most úgy fest, hogy lesz az els ember, aki ott is hal meg. Miután csaknem végez vele egy porvihar, ami evakuációra kényszeríti az t halottnak gondoló társait, Mark a Marson ragad. Még arra is képtelen, hogy üzenetet küldjön a Földre, és tudassa a világgal, hogy életben van de még ha üzenhetne is, a készletei elfogynának, mieltt egy mentakció a segítségére siethetne. Bár valószínleg úgysem lesz ideje éhen halni. Sokkal valószínbb, hogy még azeltt vesztét okozzák a sérült berendezések, a könyörtelen környezet vagy egyszeren csak a jó öreg emberi tényez". De Mark nem hajlandó feladni. Találékonyságát, mérnöki képességeit és az élethez való hajthatatlan, makacs ragaszkodását latba vetve, rendíthetetlenül állja a sarat a számtalan leküzdhetetlennek tn akadállyal szemben. Vajon elegendnek bizonyul-e leleményessége a lehetetlen véghezviteléhez? Egyszeren letehetetlen ez a könyv! A marsi a jól megírt, eredeti sztori, az érdekes, valószer karakterek, és az elképeszt technikai hitelesség ritka kombinációja olyan, mintha a MacGyver-t keresztezték volna A rejtelmes szigettel. Chris Hadfield asztronauta, a Nemzetközi rállomás parancsnoka A marsi rendesen odacsapott! Weir iszonyúan szórakoztató és nagyigény túlél thrillert írt, egy MacGyver a Marson"-sztorit, ami épp olyan valóságos és szívfacsaró, mint az Apollo 13 igaz története. Ernest Cline, a Ready Player One szerzje Lebilincsel olyan, mint Defoe Robinson Crusoe-ja egy intelligensebb szerz tollából. Larry Niven, többszörös Hugo- és Nebula-díjas író "sidk óta nem olvastam ennél jobb köny vet! Mieltt feltöröd a pecsétet, ürítsd ki a menetrended. Ettl a történettl jobban beléd fojtja a lélegzetet, mint levegszivárgás egy rhajón. Szórakoztató, okos és pörgs A marsi megad mindent, amit csak egy regénytl vársz!" Hugh Howey, New York Times bestseller szerz "Ers, üts és tökös. Robinson Crusoe a Marson, huszonegyedik századi stílusban. Mieltt ezt a könyvet elkezded, gondoskodj magadnak szabadidrl kelleni fog, mert eszedben sem lesz letenni." Steve Berry, New York Times bestseller szerz

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155514142

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A marsi"

A marsi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima