Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A rossz feminista

Roxane Gay
pubblicato da Athenaeum

Prezzo online:
8,28

A rózsaszín a kedvenc színem. Régebben mindig azt mondtam, hogy a fekete, mert az menbb, de valójában a rózsaszín minden árnyalatát imádom. Ha veszek valami kiegészítt, szinte mindig rózsaszínt választok. Rendszeresen olvasom a Vogue-t, és ezt nem iróniának szánom, bár talán annak tnik. A szeptemberi kiadást egyszer még a Twitterre is feltettem."

Roxane Gay humoros, éleslátó írásai végigkísérik a színes br n útját, az utóbbi évek kulturális mérföldkövei mentén kalauzolva az olvasót, és kommentálják a feminizmus mai állását (például az abortusz kérdésében). Esszéibl egy rendkívül éleslátó n portréja rajzolódik ki, aki arra törekszik, hogy megértse önmagát, a társadalmat, amelyben él és a kultúrát, amelyben szocializálódunk.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632939674

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A rossz feminista"

A rossz feminista
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima