Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Purgatórium a különc milliárdos Fletcher Brass törvénytelen holdbéli kolóniája: háborús bnösök, gyilkosok, szexmániások és kalandvágyó turisták mekkája. Az egész világegyetemben nem lehet jobb kábítószereket, olcsóbb plasztikai sebészeket vagy baljósabb útleírásokat találni. Brass feketepiaci mennyországában azonban érik a baj. Egy számzött zsaru érkezik erre az elvadult új határvidékre, és azonnal egy könyörtelen gyilkosságsorozat ügyében kell nyomoznia, amelyben maga Brass és a nem kevésbé ambiciózus lánya is gyanúsított.

A sötét oldal a tudományos SF, a brutális krimi és a holdbéli kalandregény ötvözete; egy feszült, stílusos és akciódús thriller, amelyben az izgalmakat csak a holttestek száma múlja felül.

Egy jó zsaru. Egy korrupt rendszer. Rejtélyes gyilkosságok. Kolóniák a Holdon. Üldözések. Gyilkos robotok. Mi kellhet még?" 
Peter Clines

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Fantascienza , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A sötét oldal"

A sötét oldal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima