Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szabadság ötven árnyalata

E. L. James
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
8,99

Az Ötven árnyalat-trilógia harmadik kötete minden eddiginél szenvedélyesebb és veszélyesebb. Amikor a fiatal és tapasztalatlan Anastasia Steele elször találkozott a titokzatos milliárdossal, azonnal átjárta ket az érzéki izzás, amely mindörökre megváltoztatta az életüket. De a lány idvel komolyabb elkötelezdésre vágyott, és Christian Grey sem akarta elveszíteni t, így beleegyezett a feltételeibe. Most mindenük megvan - szerelem, szenvedély, intimitás, vagyon, és még elttük az élet. De Ana tudja, hogy együttlétük számos nem várt kihívás elé állítja mindkettjüket. Anának meg kell tanulnia osztozni Christian fényz életstílusában, anélkül hogy végképp feladná magát. Christiannak pedig meg kell tanulnia átadni az irányítást, miközben le kell gyznie múltja démonjait. De éppen, amikor úgy tnik, közös ervel bármire képesek, a balszerencse, a rosszakarat és a végzet összeesküszik ellenük, és valóra válnak Ana legsötétebb félelmei

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633108116

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szabadság ötven árnyalata"

A szabadság ötven árnyalata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima