Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nemzedékrl nemzedékre örökítették, mohón sóvárogtak utána, elvesztették, ellopták, hihetetlen pénzekért adták-vették. Az évezredes Titok tudói olyan történelmi nagyságok voltak, mint Platón, Galilei, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein, és még sok más feltaláló, teológus, tudós és elismert gondolkodó. De most végre fellebben róla a fátyol. "Ha megismered a Titkot, megtudod, hogyan érhetsz el és tehetsz magadévá bármit, amit csak szeretnél. Igaz valód tárul fel eltted. Rájössz, hogy micsoda nagyszer dolgok várnak rád az életben." - a Bevezetésbl A Nagy Titok töredékei eddig is fellelhetk voltak szájhagyomány útján fennmaradt bölcsességekben, irodalmi mvekben, különböz vallásos és filozófiai szövegekben. A darabkák azonban most elször állnak össze teljes kinyilatkoztatássá, mely képes megváltoztatni mindazok életét, akik kapcsolatba kerülnek vele. Ez a könyv megmutatja, hogyan használhatod a Titkot életed minden területén - legyen szó pénzrl, egészségrl, kapcsolatokról, vagy a boldogságról úgy általában. Segítségével felfedezhetsz egy benned rejl, kiaknázatlan erforrást, amely képes megszépíteni az életedet. A könyv lapjain mai tanítómesterek szólalnak meg, akik már megtapasztalták ezt az ert. k a Titok által megszabadultak betegségeiktl, mesés vagyonra tettek szert, legyzték az elttük tornyosuló akadályokat, és olyan dolgokra voltak képesek, amelyeket a legtöbb ember lehetetlennek gondol. A szerz, RHONDA BYRNE - oly sokunkhoz hasonlóan - a keresk útját járja. azonban a fejébe vette, hogy összekovácsol egy írókból, vezetkbl, tanítókból, filmesekbl, tervezkbl, és kiadókból álló csodacsapatot, amely segít valóra váltani nagyszabású vízióját: jobbá tenni milliók életét.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635292219

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A titok"

A titok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima