Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kis csapat próbál elszökni a birodalomból, élén Marcusszal, a feltételezett új Üdvözítvel, és Ilmarral, a tolvajjal. Amikor a hatóságok csapdájába esve túlervel kerülnek szembe, Ilmar szabadságát föladva menti meg a többieket. A csapat szétszóródik, de többségük mégis újra összefut Pannónia fvárosában, Aquincumban. Közben a szálak egyre kuszálódnak, és Marcus hséges követi közt felüti fejét a kétely: a fiú valóban az Úr új, földi helytartója, vagy valami sokkal sötétebb hatalmat képvisel?
Közeleg a végs összecsapás, melynek kimenetelétl függhet a világ sorsa. Ha Marcus beveti az Eredend Igét, az bségszaruként visszahozhat a földre minden elrejtett kincset, még a vasat is. Csakhogy a hatalom minden eddiginél rettenetesebb eszközének is bizonyulhat.
Az rség-könyvek Európa-díjas, immár az angolszász piacon is sikeres szerzjének kétkötetes ciklusa döbbenetes befejezéséhez érkezik ezzel a regénnyel, mely többek közt egy alternatív Magyarországra is elrepíti kíváncsi olvasóit.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155158612

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A vas birodalma"

A vas birodalma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima