Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ez a harc lesz a végs?

Az emberiség zárt földalatti bunkerekben él, és fegyvereket gyárt ahhoz a háborúhoz, ami ell elmenekültek. Tizenöt éve naponta sugározzák nekik a felvételeket a véget nem ér pusztításról, elhiszik a hazafias propagandát, hogy csak a Védelmezben bízhatnak, és mind azt a napot várják, amikor a háború végre véget ér, és újra felmehetnek a napfénybe. Ám amikor az egyik bunker vezetje a tiltás ellenére a felszínre merészkedik, sokkoló igazsággal szembesül: Kelet és Nyugat békét kötött. Az egész bolygót egy kisszámú elit lakja, akik mindent megtesznek, hogy megrizzék kivételezett helyzetüket.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634193302

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A végs igazság"

A végs igazság
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima