Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aktivt kreativ

Mads Korsgaard - Peter Ankjær Bigaard
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
20,43

Hvad er kreativitet for noget? Hvilke psykologiske mekanismer anvender man for at kunne være kreativ pa kommando? Hvad sker der i hjernen pa en freestylerapper? Og hvorfor skal en god freestylerapper helst læse en avis om dagen? De spørgsmal og mange flere besvarer psykologen Mads Korsgaard og Danmarks mest vindende freestylerapper Pede B i et fælles, punk-akademisk bogprojekt. Det umage makkerpar udforsker og afdækker her mekanismerne bag den menneskelige kreativitet. Kreativitet handler ofte om at sammenkoble skæve elementer, sa der opstar noget nyt. Det princip efterlever Mads og Pede til fulde i deres utraditionelle samarbejde. Her krydres lettilgængelig, psykologisk forskningsformidling med masser af eksempler og anekdoter fra Pede B's karriere som tredobbelt vinder af MC's Fight Night. Freestylerap er en ekstremsport. Det er en særlig made at forholde sig aktivt kreativt til en helt speciel situation. Ved at studere de psykologiske mekanismer, freestylerappere sætter i spil, kan vi alle sammen lære at forholde os aktivt kreativt til vores tilværelse i mange andre sammenhænge. At være "kreativ" er omgivet af mange myter og falske antagelser. I bogen bliver vores kreative maskineri gjort lidt mindre mystisk. Vi siger normalt, at kreative ideer er noget vi "far" som om nogen "giver" dem til os. Ved at udnytte freestylemekanismerne kan vi i stedet tage ansvaret for vores egen kreativitet. Vi kan være aktivt kreative.

Dettagli down

Generi Musica » Rap e hip-hop , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788772006291

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aktivt kreativ"

Aktivt kreativ
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima