Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alaaddin'in Geveze Su Borular

Behiç Ak
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,61

Behiç Ak, bu kez mahalle yaamna ve iletiime ayna tutuyor.
Günei Bile Tamir Eden Adam adl kitabyla her yatan okuru gülümseten karükatürcü, mimar, yazar ve çizer Behiç Ak, ikinci kitabnda, su borularn dinleyen Alaadin Bey'in ilginç ve mizah dolu öyküsünü anlatyor. Mahalle yaamnn, sk rastladmz iletiim biçimlerinden "dedikodu"yla dalga geçen Behiç Ak, bir yandan da dedikodunun yarataca "önyarg"y eletiriyor. Hem topluma uyum salamak, hem de farkl bir birey olabilmek üzerine sevimli bir öykü kaleme alrken, karikatür tadnda renkli resimlerle destekledii kitabnda, çocuklara yerel yönetimlerin ileyileri hakknda da ipuçlar veriyor. Japonya'da ve ülkemizde on binlerce çocuk tarafndan okunan, oyunlar Avrupa'da sergilenen, kitaplaryla pek çok ülkede tannan Behiç Ak'n yeni öyküsünü her yata okur keyifle okuyacak.

Hiç konumayan, ama herkesi dinleyen Alaaddin Bey'in en iyi arkada, ufack bir nokta hakknda bile saatlerce konuabilen Memo'dur. Mahalleli, her sabah, douya bakan bir bankta oturup günein douunu izleyen, her akam da, batya bakan bir bankta günein batn izleyen merak etmektedir. Onun bo gezen, tembel biri olduunu düünmektedirler. Çocuklara göre, o bir casus, hatta bir uzayldr. Günün birinde mahallede sular kesilince, herkes Alaaddin Bey'in kim olduunu ve ne i yaptn örenir

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952385

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alaaddin'in Geveze Su Borular"

Alaaddin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima