Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aleksandar Kuzmanovi & ore Pivniki "Paket aranžman? Ne, hvala!"

Imprimatur
pubblicato da Imprimatur

Prezzo online:
0,00

Zbirka putopisa Paket aranžman? Ne, hvala!" autora Aleksandra Kuzmanovia i ora Pivnikog nastala je kao rezultat višegodišnjih lutanja dvojice prijatelja koji su odluili da ukorie materijal nastao tokom tih putovanja koji je objavljivan i na raznim portalima i blogovima. U knjizi se nalaze putopisi iz cijele Evrope, sa Kanarskih ostrva, iz Južne Afrike, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Tajlanda i mnogih drugih mjesta. Poseban dio knjige odnosi se na egzil u Južnoafrikoj Republici ora Pivnikog u prvoj polovini devedesetih godina i predstavlja jednu krajnje potresnu sliku zemlje koja se nedugo prije toga oslobodila aparthejda, ali u kojoj je nepovjerenje, nasilje i sveopšta podijeljenost nastavila da caruje. Ako se uzme u obzir da je autor napustio jednu zemlju u raspadu u kojoj su nacionalne podjele poele da cijepaju sve društvene sfere, a pritom nakon 10.000 km došao u drugu u kojoj su rasne tenzije bile na korak od graanskog rata jasno je o kakvom neponovljivom iskustvu se radi.

Dettagli down

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Imprimatur

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 22/03/2016

Lingua

EAN-13 9781310057007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aleksandar Kuzmanovi & ore Pivniki "Paket aranžman? Ne, hvala!""

Aleksandar Kuzmanovi & ore Pivniki
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima