Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als katten van de wereld verdwijnen

Genki Kawamura
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
11,99

`Een aangrijpend verhaal over het onder ogen zien van de eigen sterfelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor keuzes en beslissen wat echt waarde heeft.' The Herald

Een lief cadeauboek met een mooie boodschap: kijk om je heen, omhels je geliefden en geniet van het leven zolang je kunt

De dagen van de verteller zijn geteld. Hij is vervreemd van zijn familie, alleenstaand en heeft alleen zijn kat als gezelschap. Een bezoek aan de dokter zet zijn leven op zijn kop: hij blijkt ernstig ziek te zijn en mag van geluk spreken als hij het einde van de week nog haalt. Maar voordat hij kan beginnen met het uitvoeren van zijn bucketlist, krijgt hij een bijzonder aanbod: in ruil voor het laten verdwijnen van één ding uit de wereld, kan hij steeds een extra dag te leven krijgen. En zo begint een wel heel opmerkelijke week.

Want hoe bepaal je wat het leven de moeite waard maakt? Hoe kun je iets wat je eigenlijk niet nodig hebt onderscheiden van wat je dierbaar is? Als katten van de wereld verdwijnen is een verhaal over verlies en verzoening, over de reis van een man die ontdekt wat er echt toe doet in het moderne leven.

De pers over Als katten van de wereld verdwijnen

`Kawamura's roman is een magische combinatie van humor en levenslessen.' The Irish Times

`Een warme, eigenzinnige roman die met een verrassende emotionele kracht reflecteert op het leven, de liefde en familiebanden.' The Observer

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402312942

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Als katten van de wereld verdwijnen"

Als katten van de wereld verdwijnen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima