Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alt det vi bærer pa - Khatarah Parwani - Gyldendal Stereo
Alt det vi bærer pa - Khatarah Parwani - Gyldendal Stereo

Audiolibro Alt det vi bærer pa - Khatarah Parwani

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

Hvad er det, der gør os til dem, vi er? Er det lige dele biologisk arv og det miljø, vi vokser op i? Eller handler det om, hvordan vi forholder os til den bagage, vi har med os? I ALT DET VI BÆRER PÅ vil en række kendte danskere fortælle om den arv, som de bærer rundt pa i livet.

I denne episode af ALT DET VI BÆRER PÅ kan du møde debattør, jurist og foredragsholder Khaterah Parwani, der kom til Danmark med sin familie i midten af 1980'erne. De flyttede til Urbanplanen pa Amager, og nar dørene lukkede til den lille lejlighed, flyttede volden ind. En vold, der var nedarvet gennem generationer, og som blev mindre og mindre acceptabel i takt med, at familien blev en del af det danske samfund.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 00:42.05

Pubblicato 19/04/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788702355383

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alt det vi bærer pa - Khatarah Parwani"

Alt det vi bærer pa - Khatarah Parwani
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima