Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alt det vi bærer pa - Regitze Dinesen - Gyldendal Stereo
Alt det vi bærer pa - Regitze Dinesen - Gyldendal Stereo

Audiolibro Alt det vi bærer pa - Regitze Dinesen

Gyldendal Stereo
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

Hvad er det, der gør os til dem; vi er? Er det lige dele biologisk arv og det miljø, vi vokser op i? Eller handler det om, hvordan vi forholder os til den bagage, vi har med os? I ALT DET VI BÆRER PÅ vil en række kendte danskere fortælle om den arv, som de bærer rundt pa i livet.

I denne episode af ALT DET VI BÆRER PÅ kan du møde 31-arigeRegitze Sofie Andersen Dinesen, 9. generation i Dinesen-slægten fra godset Kragerup tæt pa Slagelse. I dag er det Regitze, der ejer og driver godset, men inden da har hendes mor matte gøre opmed arv og etikette for at beholde det, og Regitze forsøger selv at finde balancen mellem traditioner og fornyelse.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 00:33.35

Pubblicato 19/04/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788702355437

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alt det vi bærer pa - Regitze Dinesen"

Alt det vi bærer pa - Regitze Dinesen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima