Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alt det vi ikke vil have frem i lyset

Lucy Score
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
17,42

Andet bind i BookTok-fænomenet, der med sin faste plads pa bestsellerlisterne smelter hjerter verden over.

Politichefen Nash Morgan er kendt som den gode af Morgan-brødrene, men efter en skudepisode er hans sydlige charme og varme smil overskygget af mareridt og panikanfald. Han føler sig som en skygge af sig selv og har ikke planer om at vise nogen, hvordan han i virkeligheden har det.

Nash' nye nabo, den tjekkede og sexede Lina, ser dog hurtigt igennem ham. Hun er ikke meget for fysisk kontakt og gør sig ikke i forhold, men af en eller anden grund er det anderledes med Nash. Forbindelsen imellem dem er flammende, og hun tvivler pa sine principper.

Det viser sig dog, at Lina bærer pa en hemmelighed, der kan ødelægge alt imellem dem. Men de er jo alligevel bare en sommerflirt, og sa snart Lina har faet det, hun er kommet til Knockemout for, har hun ingen intentioner om at blive i byen.

Men Lina undervurderer Nash' karakter, og da Nash først har givet sit hjerte væk, er han ikke til at afskrække ... selvom det betyder, at han star over for den fare, der næsten dræbte ham.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2024

Lingua Danese

EAN-13 9788775936151

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alt det vi ikke vil have frem i lyset"

Alt det vi ikke vil have frem i lyset
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima