Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Analitik ve Gösterge Panelleriyle Akll Pazarlama

Koen Pauwels
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
4,08

Dünyaca ünlü pazarlama uzman Koen Pauwels'tan veri kullanm alannda her sektörde ve her ölçekteki organizasyona yardmc olacak titiz bir çalma.

IT destei almann yollar nedir?

Kaya gibi salam veritaban oluturmak için ne yapmalyz?

Anahtar ve öncü performans göstergelerini nasl seçeriz?

Optimal bir gösterge paneli nasl tasarlanr?

Karar alma ve ödül kazanma süreçlerini gelitirmek için pazarlama analitiklerini nasl kullanrz?

Akll pazarlamaya yönelik içgüdüsel kararlar artk demode ve tehlikeli. Özel çabalarn yatrm getirilerini (ROI) ölçmek ya da yaratc kampanyalar gelitirmek isteyenler için bilimsel bir kesinlik sunan Pauwels, okurlara pazarlama için yeni, etkili içgörüler kazandryor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786058188914

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Analitik ve Gösterge Panelleriyle Akll Pazarlama"

Analitik ve Gösterge Panelleriyle Akll Pazarlama
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima