Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Hoteli hii ina kitu cha kipekee, ambacho hakuna hoteli yoyote inayo kama nijuavyo, na imetengewa wateja matajiri zaidi pekee. Inaitwa CHUMBA CHA MICHEZO. Ni mahali ambapo unaweza kulipa ili kuwachungulia wengine wakifanya ngono. Wageni katika hoteli hii wanaweza pia kufanya ngono wenyewe kwa wenyewe hapo. Hali inayosisimua na ya kipekee ni kwamba kuna macho mengine pande ule mwingine pia, ambayo huangalia kwenye dirisha ambalo hufungwa punde tu wanapoacha kujamiiana." Hadithi hii fupi imechapishwa kwa kushirikiana na Mtayarishaji filamu wa Uswidi, Erika Lust. Lengo lake ni kuonyesha hali na utofauti wa mwanadamu kupitia uchu, vitendo vya kimapenzi, ashiki na upendo kwa kuchanganya na hadithi nzito na za kutia ashiki.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2019

Lingua

EAN-13 9788726216530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anayewachungulia watu wakijamiiana - Hadithi Fupi ya Mapenzi"

Anayewachungulia watu wakijamiiana - Hadithi Fupi ya Mapenzi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima