Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Willow er en nogenlunde almindelig high school-elev i USA. Eller det vil sige - helt almindelig er hun ikke, hun er nemlig synsk og kan se bagud i tid og forskellige spor i andres fremtid, hvilket hun tjener lidt på i sin fritid. Da hun en dag læser en af de andre elevers fremtid får hun nogle virkeligt foruroligende syner om mødet med et fantastisk væsen af nærmest overjordisk skønhed, men som suger energi fra mennesker med efterfølgende sygdom og død.
Nogenlunde samtidig et andet sted i USA tikker en sms ind hos den syttenårige AK'er (Angel Killer) Alex. Sms'en indeholder information om identifikationen af en engel, som Alex hurtigst muligt må udskadeliggøre. Men da han finder frem til adressen fornemmer han, at noget er galt. Den engel, han finder, er ikke kun engel, men også halvt menneske, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre.

Da Willow vil finde ud af mere om sit foruroligende syn og deltager i en af den hurtigt voksende Church of Angels ceremonier følger Alex efter hende. Ceremonien forløber langt fra som planmæssigt, og snart er Alex og Willow på flugt igennem USA. Kun modvilligt accepterer de, at de tilsyneladende har brug for hinanden for at finde ud af, hvad der egentlig ligger bag Church of Angels.

NY Times bestseller og første bind af 3 i ANGEL-serien. Til alle fans af Twilight.

"I am most likely much older than the average reader of Angel. I have just completed reading my daughter's copy and was glued to this book for the three days it took me to finish" - Leesa Kotis

"In one word Angel was BRILLIANT !! In more than one word it was really really really really really really really REALLY AMAZINGLY BRILLIANT !!!" - Maeve, 13 år

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/11/2011

Lingua Danese

EAN-13 9788711404300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Angel 1 - Flugt"

Angel 1 - Flugt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima