Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Asiye Kabahat'ten arklar Dinlediniz

Karin Karakal
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
5,37

Yldn günlerin sonuna gelirsin. Dütüün zeminden, çöktüün kaldrm kenarndan ayaa kalkarsn. Hayat beklemez çünkü. Ve daha ölmediysen, yayor taklidi yapman gerekir. Bedenine yabanc kalrsn, aynalarn üzerine örtüler atarsn. Görmeyesin kendini diye. Ve ellerini hiçbir ey stmaz. Burnunu, kollarn, ayaklarn da. Souk sular iner omurgandan aa, bir yandan da alnn terler ama. "yi misin?" sorusunu sormasnlar diye ara sokaklara, daha önce hiç geçmediin yollara saparsn. Yabanclarla konuur, en yakn olanndan kaçarsn. Utanrsn, çünkü birinin utanmas gerekir.

Asiye Kabahat'ten arklar Dinlediniz, insann ve haliyle zulmün olduu tüm zamanlarda, kimi zaman sözler anlamsz kaldndan kimi zaman kelimeler boazda düümlendiinden dile getirilemeyen aclarn bir sis bulutu gibi etrafmz kuatt sarsc bir kitap.

Karin Karakal'nn hepsi birbirine sk skya kenetlenmi metinleri; Berlin'de, stanbul'da, kalabalk konferans salonlarnda, havaalanlarnda, kimsesiz otel odalarnda, kafelerde; yazlamam romanlarn, yazarndan hesap soran öksüz kahramanlaryla zavall dünyamzn kimseye hesap sormaya gücü yetmeyen ezilmileri arasnda dolayor.
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 304

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750746741

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Asiye Kabahat'ten arklar Dinlediniz"

Asiye Kabahat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima