Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Assassin's Creed - Last Descendants: Istenek végzete

Matthew Kirby
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
0,00

A Last Descendants-trilógia várva várt befejezése!

Csupán egyetlen, utolsó darab maradt rejtve az Édenszigonyból Isaiah, a köpönyegforgató templomos már megtalálta a nagyhatalmú relikvia hitvilláját és félelemvilláját. Ha az odaadásvillára is ráteszi a kezét, nem lesz senki, aki legyzhetné. Közben Owennek és társainak sikerül egy lehetetlennek tn szövetséget létrehoznia az Orgyilkosok és a Templomosok között, hogy közös ervel megállítsák Isaiah-t, amíg nem kés.

Több mint ezer évvel korábban egy dán legendás harcos, Ers Styrbjörn, a dán király, Kékfogú Harald ellen vezette a jomsvikingeket. A véráztatta viking csataterek rejtik a hségvilla titkait, és a fiatalokat összeköt, si kapcsolat nyitját. A történelmet már kbe vésték. A többi csak Owenen, Javieren és alkalmi szövetségeseiken múlik. Tetteik örökre megváltoztatják majd az Assassin's Creed világát.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700623

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Assassin's Creed - Last Descendants: Istenek végzete"

Assassin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima