Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Assassin's Creed: Testvériség

Oliver Bowden
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
0,00

Alászállok egy romlott birodalom fekete szívébe, hogy eltapossam ellenségeimet. De Rómát nem egy nap alatt építették, és egyetlen magányos orgyilkos nem lesz képes visszaállítani régi fényét. A nevem Ezio Auditore da Firenze. Ez az én testvériségem.

Az egykor oly dicsséges Róma romokban hever. A városban szenvedés és pusztulás az úr, polgárai a kegyetlen Borgia család tehetetlen bábjai. Csak egyvalaki mentheti meg ket a Borgiák zsarnokságától Ezio Auditore, az orgyilkos hagyományok mestere.

Küldetése során Eziónak latba kell vetnie minden képességét. Cesare Borgia, aki apjánál, a pápánál is elvetemültebb és veszélyesebb, nem nyugszik, amíg egész Itáliát meg nem hódította. Mivel ez a köpönyegforgatók kora, az összeesküvk mindenhová befészkelik magukat, még a Testvériség soraiba is

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700647

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Assassin's Creed: Testvériség"

Assassin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima