Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Athena. Hur svårt kan det vara?!

Caroline Linhult - Elin Ek
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
3,81

Elin Eks Athena är en schysst kompis som med stark självkänsla och ostoppbar attityd försöker förändra världen till det bättre och lämnar läsaren med känslan att ingenting är omöjligt.

Till och med niorna klättrar i träd på rasterna på Athenas skola. I hundra år har eleverna på Lindskolan hängt i Tröstan och Stora Skuggan eller någon av de andra gamla lindarna på skolgården. Där har man viskat hemlisar och spelat kort och vågat sig upp på den högsta grenen. Men grannarna tycker att trädens löv skräpar ner, och visst ser de ut att vara i dåligt skick? Plötsligt är lindarna i fara!

RJK kallar till krismöte, men Yousef dyker inte upp. Aicha säger att har sett honom på stan - med en tjej

Tur att Athena är världens bästa på typ allting och hittar lösningar där alla andra misslyckas!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179751159

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Athena. Hur svårt kan det vara?!"

Athena. Hur svårt kan det vara?!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima