Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Avengers - Kampen mod de onde! - Marvel
Avengers - Kampen mod de onde! - Marvel

Audiolibro Avengers - Kampen mod de onde!

Marvel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
13,12

De fantastiske Avengers-superhelte kæmper mod al ondskab, og bogen indeholder hele sytten historier om deres vilde eventyr. Hør om Black Widow, der jager sin dobbeltgænger. Guardians of the Galaxy, som far et nødopkald fra planeten Drakenthom. Spider-Man, der kæmper mod Venom. Og meget, meget mere! I Avengers kæmper de største (og mindste) superhelte sammen for at redde verden fra farlige superskurke og onde kræfter. Mød Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Black Panther og alle de andre, og tag med pa spændende eventyr med verdens mægtigste helte! Flyv med til MARVELS fantastiske univers. Lyt til spændende og heltemodige historier med Avengers' Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Black Widow, Thor, Hawkeye, Doctor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Falcon, Ms. Marvel, Star-Lord, Deadpool og alle de andre helte og skurke fra MARVELS utrolige skatkammer. Fat din kappe og find din indre superhelt frem nu skal vi pa hæsblæsende eventyr!

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Avengers - Kampen mod de onde!"

Avengers - Kampen mod de onde!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima