Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aye'nin yemek tarifleri

Aye en
pubblicato da HÄRTER Verlag

Prezzo online:
17,99

Ben Aye en, kitabmla sizlere lezzetli yemek piirmeyi günlük hayatnza nasl kolaylkla entegre edebileceinizi göstermek istiyorum. Aileniz ve arkadalarnz için leziz yemekler, salatalar ve tatllar hazrlamanz için size her gün farkl tariflerle ilham kayna olacam. Yemek piirmek,tatl ve hamur ileri hazrlamak benim tutkum! Ite bu sevgiyle 60 farkl tarif ile bu kitap sizler için hazrland. Önemli ipuçlar verip, birçok yemein hazrlann fotoraflar yardmyla adm adm açklyorum. Böylece tarifleri evde kolayca hazrlayabilirsiniz. Yemek kitab yazma fikrini sevenlerime borçluyum. Bu kitap herkese ve kendime hediye olsun istiyorum. Dileim bu yemek kitabnn gelecekte hem izleyicilerim hem de kendim için paylalan yemek piirme deneyimlerinin güzel bir ans olmas. Ayens.kitchen'in u anda Instagram'da iki kültürün yemek tariflerinden ilham alan 1,7 milyondan fazla seveni ve takipçisi bulunuyor.

Dettagli down

Generi Gastronomia » Cucina rapida » Cucina dal mondo , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Härter Verlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2023

Lingua Turco

EAN-13 9783942906692

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aye'nin yemek tarifleri"

Aye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima