Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az erd vándorai

Derenkó Dániel
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
8,98

Emma 11 évesen nekivág Európának, hogy megtalálja azt a szeretetet és békét, amit Londonban elveszített. Ám úgy tnik, a sors még mást is el akar venni tle: t, saját magát. Hollandiában egy viharos éjszaka után már nincsenek emlékei. Nem tudja, ki , és honnan jött. Egy új, szépnek ígérkez élet veszi kezdetét egy mesés erdei iskolában, amely életet azonban hamarosan rettegett árnyak fenyegetik meg. Pusztulni kezd a város, pusztulni kezd a lány új otthona is. Mintha sehol nem lehetne boldog. Vajon elég bátor és eszes ahhoz, hogy megrizhesse ezt az életét, vagy errl is le kell mondania? Vajon elég ers, hogy megmentse barátait az utcára kerüléstl és a haláltól? Vajon megleli emlékeit? És vajon képes megrizni önmagát, vagy a világ árnyai t is megmérgezik?

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803178

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az erd vándorai"

Az erd vándorai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima