Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ekkor hirtelen megpillantottam Clarát, aki a nappali ablakában állt és engem nézett. Pár pillanat múlva kijött - még mindig ugyanaz a flamingókkal díszített selyemköntös volt rajta -, és egy pohár vizet nyújtott felém. Elvettem, ajkamhoz emeltem a poharat, és közben elképzeltem t ruha nélkül." Henry egy északi-tengeri fúrótoronynál teljesít szolgálatot. Naponta tizenkét órát dolgozik olyan munkarendben, hogy két hétig egyetlen szabadnapja sincs. Amikor letelik a kéthetes mszak, visszamegy a partra, ahol barátai és egyetemi csoporttársai társaságában tölti a szabadnapjait. Éjszakára általában felszed egy-egy csajt, és igyekszik minél jobban kiélvezni az együttléteket. Reggel viszont elbúcsúzik és továbbáll. Egyetlen egyszer szabályt követ: egy nvel csak egyszer fekszik le. Életében mindössze egyszer tér el ettl a szabálytól: amikor megismerkedik egy Clara nev nvel. Ez a novella a svéd filmproducer, Erika Lust közremködésével jelent meg. Lust az emberi természet mélységeit megragadva számos olyan élettörténetet és helyzetet igyekszik bemutatni, ahol a szenvedély, a bensséges viszony, a testiség, a gyönyör, a szerelem és az erotika játssza a fszerepet.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9788726213096

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az ezermester - Szex és erotika"

Az ezermester - Szex és erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima