Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pár hónappal azután, hogy felépült súlyos betegségbl, Sidney Orr, harmincnégy éves regényíró belép egy brooklyni írószerboltba és vesz egy kék jegyzetfüzetet. A következ kilenc napot Orr az üres füzet hatása alatt tölti. Kísérteties sejtések gyötrik, melyek sorra beigazolódnak: fenyegetve a házasságát, életét és aláásva a valóságba vetett hitét...

A regény egyre csak duzzad, hogy kitöltse az olvasó fejében megnyíló teret. Gyönyören megalkotott meditáció idrl, szerelemrl, történetmondásról és képzeletrl.

"Csodálói tisztában vannak azzal, hogy Paul Auster elbeszéli hangja éppolyan hipnotikus, mint a Vén Tengerészé, aki Coleridge regéjébl lépett el. Az ember csak belekezd és utána nincs választása: muszáj megtudni, mi történt azután." - New York Review of Books

"Képtelenség letenni, ezzel együtt gyönyörségesen komplex és nyugtalanító. Valóságos matrjoskababa, amelyben minden történetben találunk egy újabbat - vagy éppen irodalmi Rubik kocka, amelynek, ha ugyan van megoldása, az tökéletesen egybevág a valóság természetével." - Boston Globe

"Auster sziporkázik a mesemondó szerepében; ez egy igazi noir, amelyen ragyogó bevonatot alkot a magas-modernizmus." - New Yorker

"Élvezet olvasni." - Economist

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az orákulum éjszakája"

Az orákulum éjszakája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima