Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az utolsó lány

Jenna Krajeski - Nadia Murad
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
9,11

Nadia Murad Irakban egy jazídi közösségben ntt fel, és arról ábrándozott, hogy egy napon szépségszalont nyit. 2014 augusztusában ennek az álomnak az Iszlám Állam katonái vetettek véget: a falu lakóit lemészárolták, a fiatal lányokat pedig - köztük a 21 éves Nadiát - elhurcolták szexrabszolgának. A lebilincsel memoár amellett, hogy bemutatja, kik is a jazídik, és hogyan váltak a radikális iszlám céltáblájává, megrázó képet fest az erszak pszichológiájáról, és elmeséli Nadia ellenállásának, valamint szökésének történetét. Az Iszlám Állam ugyan megkínozta és rabszolgaságba taszította t, megtörni és elhallgattatni azonban nem tudták. Nadia Murad nem némult el, st a hangja ersebbé vált és messzebbre hallatszik, mint valaha.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634333920

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az utolsó lány"

Az utolsó lány
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima