Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Két centiméter magas. Tzvörös. És varázserejével bármely halandó ember életét pokollá teheti természetesen csakis a legjobb szándékoktól vezérelve. George Bitternut, a különc nyelvész véletlenül bukkan rá az si megidéz szövegre, amely elszólítja ezt a rettent hatalmaknak parancsoló, aprócska démont.
A lény azonban sajnos semmi olyat nem hajlandó tenni, amibl George-nak személyes haszna származna - viszont hajlandó segíteni a barátain.
Idnként egészen katasztrofális következményekkel
Ez az ördögien mulatságos, csalafinta novellafüzér Asimov új oldalával ismerteti meg hséges olvasóit. Az SF nagymestere ezúttal a habkönny szórakoztatás mellett teszi le voksát, de a tle megszokott rendszerez, csavaros észjárás minden történetben a felszínre bukkan.
A science fiction igazi mestere." - Evening Standard

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155158971

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Azazel"

Azazel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima