Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Baba Beni Anlasana

Toprak Ik
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,36

Doa ya dost bir yaam mümkün olabilir mi?

Toprak Ik'n büyük beeni toplayan "Fen ve Teknoloji" dizisinin ikinci kitab Baba Beni Anlasana, madde ve deiim konular üzerine ilham verici bir direni hikâyesi anlatyor genç okurlarna...

Yl boyunca okula gitmek yetmezmi gibi, bir de yaz tatili süresince dershaneye gitmek... Olacak ey deil! Ceren, uzun ve yorucu geçen bir eitim-öretim ylnn getirdii ruh haliyle hayatnda bir takm deiiklikler yapmakta kararl gibi görünüyor. Peki, ama nasl?.. Ceren, çareyi kendi gibi isyankâr ruhlu babaannesi Kimya Nine'nin yanna kaçmakta buluyor. Kimya Nine emekli bir profesör. Bizimora adnda, ekolojik bir köyde yayor. Yllar boyunca ehir hayatnn getirdii olumsuzluklardan bunalarak hem ruhsal hem de bedensel bir yeniden dou ihtiyac hisseden Kimya Nine, bu köyde uzun zamandr düünü kurduu doal yaamn temellerini atyor. Ceren'i böyle bir adm atmaya yüreklendiren asl ey ise babaannesinin yllar önce ehir hayatna kar sergiledii bu bakaldr ve giriimci ruh oluyor...

Ceren, telal babas Keif Bey ve duygusal annesi Arzu Hanm'n tüm srarlarna ramen geri dönmüyor ve bir yolunu bulup Kimya Nine'nin yannda kalmay baaryor. Bizimora'da hayat ehirdekinden çok daha güzel, çok daha mutlu geçiyor. Ama tahmin edilecei üzere, ehrin hemen yanbandaki böylesi bir doal güzellik yüksek medeniyetin gözüne battkça batyor... Plan hazr: Bizimora'y ykp yerine rant elde edilecek yüksek konutlu bir site projesi hayata geçirmek.

Peki, on yl boyunca diiyle trnayla, hiç dur durak bilmeden Bizimora'y güzelletirmek için çrpnp duran Kimya Nine, böyle bir eye müsaade eder mi dersiniz? Tabii ki hayr! Pes etmek yok! dealist Kimya Nine'nin idealist torunu Ceren, Bakan'n olu Doruk ve köyün iki sakini Nuh ile ei Zeynep'i de yanna alarak akllara durgunluk verecek bir direni sergiliyor. Üstelik karlarna çkan pek çok tatsz tesadüfe ramen...

Çounluu çocuklardan oluan bir avuç insan topluluunun gösterdii bu büyük dayanma ve mücadele, hayatta karmza ne çkara çksn umudumuzu asla yitirmememiz gerektiini bize bir kez daha anmsatyor. Baba Beni Anlasana, doa ile dost bir yaamn mümkün olabilirliini sorgularken, ayn zamanda böyle bir yaam biçiminin kaçnlmaz olduunu da vurgulamaktan geri kalmyor...

Toprak Ik'n büyük bir titizlikle, 4. 5. ve 6. snf fen ve teknoloji ders konularn roman kurgusu içerisinde sunduu bu keyifli dizi, türünün en iyi örneklerinden biri olarak selamlyor okurlarn.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789944698238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Baba Beni Anlasana"

Baba Beni Anlasana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima