Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Danski pisac Hans Christian Andersen (1805-1885.) uz brau Grimm i Charlesa Perraulta sinonim je za bajke. Njegova djela prevedena su na preko 150 jezika i tiskana u milijunima primjeraka diljem svijeta.

Andersen je motive i inspiraciju pronalazio posvuda: kod Hoffmanna, u narodnoj bajci, kod drugih pripovjedaa, u narodnoj i umjetnikoj poeziji, u vlastitom životu, u druženju s prijateljima, u prirodi. Unio je i mnogo novih elemenata. Narodne je motive oistio od grubosti te uveo osobe i dogaaje iz vlastitog života. Njegov prvi svezak bajki pod naslovom Bajke kazivane djeci prošao je gotovo neopaženo, iako su u zbirci bajke kao što su "Kresivo", "Palica", "Kraljevna na zrnu graška", "Carevo novo ruho". Danski su mu kritiari zamjerali što je njegova književnost zabavljala, a ne poduavala djecu. Njega to sreom nije obeshrabrilo, bajke su mu kasnije su doživjele golemu slavu i postale neizostavno štivo u odrastanju svakog djeteta.

Preveo: Ranko Kožuh
Ilustracije: W. Heath Robinson (1913.)

Lektira za 2. razred osnovne škole.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bulaja Naklada

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2023

Lingua

EAN-13 9789533281360

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bajke"

Bajke
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima