Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Balade o teškim vremenima

Yuri Herrera
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
12,64

Jedno je sigurno: Yurija Herreru i njegov Meksiko neete tako skoro zaboraviti!

Balade o teškim vremenima donose romanesknu trilogiju jednog od najzanimljivijih suvremenih latinoamerikih autora, ali one su ponajprije pozivnica na neusporedivu književnu fiestu, karta za Meksiko u kakav niste putovali.

Tri svijeta sklapaju se u jedan, a tri lika stupaju na elu Herrerine halucinantne procesije: Vuk je trubadur na dvoru narkobosa, Milena djevojka koju putovanje vodi u srce mita, a Otkupitelj ovjek ije rijei mogu zalijeiti sve osim smrti.

Iza njih troje niže se sve ostalo: pustinje, rijeke i gradovi; granice se prelaze i putuje se duboko, tamo gdje nasilje susree poeziju, a bogovi se pretkolumbovske Amerike na ulicama, u kantinama i kuplerajima miješaju s božanstvima ove današnje - s narkodilerima, otmiarima, krijumarima i carinicima.

Balade o teškim vremenima Yurija Herrere vrtoglava su i fascinantna proza koja stvarnost suvremenog Meksika otkriva u istoj mjeri kao i prirodu ljudskoga bia i njegovih snova - književno slavlje koje ne smijete propustiti!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2018

Lingua

EAN-13 9789533580517

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Balade o teškim vremenima"

Balade o teškim vremenima
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima