Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Barbaarse ijsplaneet

Ruby Dixon
pubblicato da April Books

Prezzo online:
0,00

Je zou denken dat ontvoerd worden door aliens het ergste is wat er kan gebeuren. Maar dan zou je het mis hebben. Want deze buitenaardse wezens hebben problemen met hun schip en laten hun lading, die bestaat uit menselijke vrouwen, achter op een verre, barbaarse ijsplaneet. Georgie is niet toegerust voor het leven in deze ijzige woestenij. Maar omdat zij de onofficiƫle leider van hun groep is, gaat ze de sneeuw in om hulp te zoeken. Die vindt ze inderdaad. Een grote, blauwe alien stelt zich voor op een nogal... opzienbarende manier. Deze Vektal beweert dat zij zijn partner is, zijn uitverkoren vrouw. Hij helpt haar en de rest van de vrouwen overleven, maar dat doet hij niet voor niets. Want als Vektal hen helpt overleven, weet Georgie niet zeker of hij haar wel wil laten gaan...

Dit is het eerste deel van de onverwachte mega-hitserie van Ruby Dixon over de Barbaren van de IJsplaneet en de vrouwen die voor ze vallen.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore April Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789464820683

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Barbaarse ijsplaneet"

Barbaarse ijsplaneet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima