Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"En form for forvirret resignation blev siddende i mig. Men det var ikke tomhed, ikke lammelse. Det var ikke den samme følelse af uafvendelig alderdom, jeg var blevet ramt af sidste gang. Maske snarere bekymring; omsorg. Omsorg for hende, denne vidunderlige fremmede i mit hus, som var dukket op ud af natten, som en mørk mane, for at røre ved sin ensomhed, trænge sig ind i mit indelukkede liv, blotte min sarbarhed og uden barmhjertighed alligevel vise mig en vej til kærligheden."

Den 65-arige pensionerede Ruben Olivier bliver mere og mere isoleret, efter at hans hustru er død, børnene for længst er flyttet hjemmefra, og hans bedste ven er blevet brutalt myrdet i det stadigt mere voldsplagede Sydafrika. Tessa Butler, 28 ar og foruroligende smuk, bringer lidenskaben tilbage i Rubens liv, da hun en regnvejrsaften svarer pa hans annonce om et værelse til leje.

"Fa evner som Brink at skildre et forløb, som pa en gang afspejler menneskelige relationer og tilstandene i det omgivende samfund. Det er mesterligt gjort." Midtjyllands Avis Den sydafrikanske forfatter André Brink (1935-2015) skrev bade pa afrikaans og pa engelsk og var ved siden af sit forfattervirke professor pa University of Cape Town. I 1960'erne var han en af de ledende figurer i den afrikaans litterære bevægelse Die Sestigers. André Brinks bøger var kontroversielle, og hans roman "Kennis van die aand" fra 1973 var den første bog, der blev forbudt af den sydafrikanske regering.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/04/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711655122

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Begærets ret"

Begærets ret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima