Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ben Tek Siz Hepiniz

Hakan Bçakc
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
2,59

Beni beklerken, her zaman olduundan daha güzel, daha savunmasz,

daha cazip, daha derindi. Kendi eksikliimi onun anlaml yüzünden okumak...

Ya gelmezsem kaygsyla gerilen hatlar, büyüleyici bir tereddütle etrafna baknmas, milyarlarca insann yaad koskoca dünyada sadece beni bekliyor olmas... te bu ba döndürücü görüntü karsnda huzur içinde ölebilirdim. nsann ak olduu kiinin kendisini bekleyiini izlemesi harika bir ey. Biliyorum, bu pek rastlanacak bir manzara deil. Çünkü o seni beklerken,sen orada olmazsn. Orada olduundaysa, artk seni beklemiyordur.

Cenaze evleri, egzoz kokusu, ucuz filmler, baran televizyonlar, kanepeler, uultulu fotoraflar, ehrin aryan mafsallar, radyonun dalga boyunda sknt, yamurluklu adamlar, yln en kötü gününün en berbat saatinde yaanan hortlak beyazlnda tesadüfler, gazete ilanlar, hrlayan köpekler, tribün çocuklar, Hakan Bçakc apartmanlar, paranormal domatesler, flalar ve evet Ninjalar Tekmili birden

Hakan Bçakc tedirginlii, saplanty ve tatminsizlii ustaca anlatyor. Romanlarndaki tekinsizlii bu defa hikâyeleriyle sürdürüyor.

Hakan Bçakc'dan tuhaf hikâyeler Ürkek ve kasvetli zaman prelüdü

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750519352

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ben Tek Siz Hepiniz"

Ben Tek Siz Hepiniz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima