Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlatlan Ksa Tarihi

Ayfer Tunç
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
7,06

Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlatlan Ksa Tarihi, inanlmaz bir hzda seyreden, durmadan kendini çoaltarak gelien bir roman. Mekân ve zaman snr tanmayan, bir ucu 19. yüzylda, bir ucu günümüzde, yaznsal bir Türkiye panoramas. artc bir öykünün bittiinin sanld yerde, okuru olmadk bir öyküyle yeniden afallatan bir "insan manzaralar" kitab.

Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek adl kült kitabn yazar Ayfer Tunç, bu kez, Karadeniz'in küçük bir kentinde denize srtn dönmü bir akl hastanesinden yola çkarak, akllara durgunluk veren kiilerin yaam zincirlerinden müthi elenceli bir roman örüyor. Yalan Yanl, yaklak yüz yllk bir kesitte, siyasal ve toplumsal dönüm noktalarnn insanlarn yaamlarnda brakt izleri sürüyor.

Yalan Yanl' soluk solua okurken, Türkiye'nin bütün hallerini yaayacak, belki de insanln ortak hikâyesiyle yüz yüze geleceksiniz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 492

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 427

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750719929

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlatlan Ksa Tarihi"

Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlatlan Ksa Tarihi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima