Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Sevda Dokunuu

Esen Onat
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
1,40

nehirler akyor içimde
dökülüyor çalayarak
ruhumdaki denizlere
çiçekler açyor zaman zaman
ya da bulutlar kaplyor beynimi
ele geçirmi doa bedenimi
frtnalar esiyor yüreimde
bazen bir huzur gönlümde
bazense bir kuraklk içimde
ya da srlsklam ruhum
bir akn eiinde
ne çare ki doann bir yl
yaylm ömrümün bütününe
uzun da sürse ksa da
geri gelmiyor mevsimler gittiinde
duygular istekler eksilmeden sürse de
hem bahar hem de yaz
geçmi gitmi bir kere

nce Kapak:

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 18

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898771

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Sevda Dokunuu"

Bir Sevda Dokunuu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima