Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Black Panther - Kampen om Wakanda - Marvel
Black Panther - Kampen om Wakanda - Marvel

Audiolibro Black Panther - Kampen om Wakanda

Marvel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
10,47

Der er krise i Wakanda. Landet er under angreb, men den nye konge, T'Challa, bliver kaldt ud pa en anden opgave af Avengers-teamet. Black Panther kommer til at sta over for en af de største trusler, Wakanda nogensinde har oplevet. Han far hjælp af nogle velkendte ansigter hos S.H.I.E.L.D. og af Dora Milaje-korpset men er det nok til at vinde kampen om Wakanda? I Avengers kæmper de største (og mindste) superhelte sammen for at redde verden fra farlige superskurke og onde kræfter. Mød Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Black Panther og alle de andre, og tag med pa spændende eventyr med verdens mægtigste helte! Flyv med til MARVELS fantastiske univers. Lyt til spændende og heltemodige historier med Avengers' Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Black Widow, Thor, Hawkeye, Doctor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Falcon, Ms. Marvel, Star-Lord, Deadpool og alle de andre helte og skurke fra MARVELS utrolige skatkammer. Fat din kappe og find din indre superhelt frem nu skal vi pa hæsblæsende eventyr!

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Black Panther - Kampen om Wakanda"

Black Panther - Kampen om Wakanda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima