Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
11,99

Feelgood verhalenbundel van zes gerenommeerde populaire auteurs

Tijdens een zomerse hittegolf hult een stroomstoring New York in duisternis. Terwijl de chaos in de stad losbarst, vonkt een ander soort elektriciteit

Een eerste ontmoeting.
Oude vrienden.
Verbitterde exen.
En misschien het begin van iets nieuws.

Als de lichten doven en de stad zwijgt, onthullen mensen hun geheimen. Liefde bloeit op, vriendschappen groeien en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

In deze verhalenbundel vieren zes gerenommeerde auteurs de schoonheid van zwarte liefde en geluk, en de onvergetelijke magie van een zinderende zwoele sterrennacht in de stad.

  • Black teen love onderling verbonden romantische verhalen
  • De film- en televisierechten verkocht aan Netflix

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789000376834

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Blackout"

Blackout
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima