Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bogen om verden - Johan Olsen
Bogen om verden - Johan Olsen

Audiolibro Bogen om verden

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
22,28

Hvordan er Jorden egentlig opstaet? Har her virkelig været helt mørkt engang? Og hvornar kom menneskene til? Den verden, vi lever i, føles ganske velkendt for de fleste af os. Vi kender til solen, til bjergene, til havet og til de dyr, der bor omkring os. Og vi tager helt for givet, at vi mennesker selvfølgelig er her pa Jorden. Men sadan har det ikke altid været. En gang var her ingenting. Ingen jordklode, ingen stjerner, ingen giraffer eller rejer og slet ingen mennesker. Der var ikke engang noget lys eller noget rum. Bare helt mørkt. Sa hvordan kom vi fra ingenting til den verden, vi bor i i dag med parcelhuse, fodboldbaner, edderkopper og madpakker? Det er det, Johan Olsen prøver at give os svar pa i Bogen om verden. Han forklarer os om The Big Bang, der begyndte det hele. Om solen og stjernerne og altings byggesten, atomerne der er en slags legoklodser, som alle ting er bygget af. Han fortæller om tyngdekraft og de energier, der holder sammen pa verden og forklarer om det første liv, der opstod pa Jorden og som langsomt og gennem mange millioner ars udvikling nu er blevet til græsstra, rødbeder og ... dig og mig. Lige midt i den verden, vi alle sammen gar rundt i i dag. Aldersgruppe +11 ar.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 02:45.47

Pubblicato 08/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788740043341

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bogen om verden"

Bogen om verden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima