Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Boldogan bnhdni

Andrea Skyn
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
8,84

Brom Bill nem egy idilli város, hanem bnbandák és önbíráskodó gengszterek földi paradicsoma. Ebben a világban él a romantikus lelk pincérlány Brittany is, aki titokban egy rablóbanda egyetlen ni tagja. A legfbb vágya az, hogy egy napon normális életet élhessen a családjával és elnyerje egy olyan férfi szívét, aki drog és alkohol problémákkal küszködik. A céljai elérését nem csak az önfejsége és a hazugságai nehezítik meg, hanem egy ,,Ördögnek" nevezett gengszter is. A lány érzelmei romokban, ennek ellenére a szerelembe és a családba vetett hitte miatt, sohasem adja fel a reményt.
,,Repülj, mint a madár, mert szabad vagy. A szíved mindig is az marad."

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803369

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Boldogan bnhdni"

Boldogan bnhdni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima