Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Botrányos vágyak

Elizabeth Hoyt
pubblicato da General Press

Prezzo online:
6,99

A könyörtelenségérl ismert folyami kalóz miatt Silence Hollingbrook egyszer már megjárta a poklot: megalázkodott Elbvöl" Mickey O'Connor eltt, hogy megmentse férje becsületét. Tettéért azonban nagy árat kellett fizetnie: elveszítette makulátlan tisztességét és családi boldogságát. Miután a férje hátat fordít Silence-nek, az asszony egyedül egy kisbaba gondozásában leli örömét, akit egy rejtélyes idegen hagyott a küszöbén. Egy nap azonban a kislány egyik pillanatról a másikra eltnik. A szálak ismét Mickey palotájába vezetik az idközben megözvegyült Silence-t, ahol a kalóz meglehetsen nehéz döntés elé állítja t. Az asszony végül elfogadja az ajánlatot, hogy a gyermekkel maradhasson, ám hamar kiderül, hogy nem a veszélyesen csábító és angyalian jókép O'Connor az egyetlen, akivel meg kell küzdenie. Egy sebhelyes arcú, a végletekig gátlástalan és kegyetlen férfi ugyanis elhatározza, hogy az ellene elkövetett sérelmekért bosszút áll Elizabeth Hoyt (Bnös szándék, Csillapíthatatlan vágy) regénysorozatának új, fordulatokkal teli kötetében ármány, szerelem és perzsel vágy kéz a kézben jár, így ejtve rabul az olvasókat.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Botrányos vágyak"

Botrányos vágyak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima